หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับไม้แดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นางไพรินทร์ พุ่มมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
   
“เมืองน่าอยู่
เกษตรกรรมก้าวหน้า
ชาวประชามีส่วนร่วม
การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
 
   
 
  คำขวัญประจำตำบล
 
   
พ่อขุนด่านลือไกล   สายใยถ้ำแก้วมรกต
สวยสดวัดซับไม้แดง   แหล่งธรรมชาติงาม
เลิศล้ำประเพณี   ซับไม้แดงนี้ตำบลเรา
 
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสะพาน ทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ำ

ขยายเขต บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

พัฒนาขุดเจาะ ซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อบาดาล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ แก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาและ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมการดำรงชีวิตโดย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสังคม

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

การป้องกันและควบคุมโรค

สร้างสุขภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม ด้านสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงและพัฒนารายได้

จัดหาสถานที่สาธารณประโยชน์
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 056-029-736, 056-029-739 โทรสาร : 056-029-736
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
จำนวนผู้เข้าชม 5,131,918 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
สายด่วนนายก
โทร : 089-857-3193