หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นางไพรินทร์ พุ่มมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำเหน็ดบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. (พ.ศ.2541) แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.2543 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วย พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการช่วยเหลือเงินสงค์เคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
พรบ.สภาตำบลและและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
พรบ.อบต. พ.ศ.2537 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
พรบ.ให้นำราคากลางที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2521-2524 ฯ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การขออนุญาตให้ต่อประทานบัตร และเปิดการทำเหมืองแร่ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
พรบ.วินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
  Submaidaeng Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 056-029-736, 056-029-739 โทรสาร : 056-029-736
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
จำนวนผู้เข้าชม 4,473,845 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
สายด่วนนายก
โทร : 089-857-3193