หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นางสาวจิรภัทร ขาวโต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
 
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ อบต.ซับไม้แดง เรื่อง นโยบยการปฏิบัติของการยืมพัสดุ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านซับไม้แดงใหม่ [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านซับเงิน [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านซับไพรวัลย์ [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มโซ้ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เขาวงษ์ [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าม่วย หมู่ที่ ๘ บ้านซับเงิน [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2   
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
  Submaidaeng Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทร : 056-029-736, 056-029-739
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
จำนวนผู้เข้าชม 2,828,770 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
สายด่วนนายก
โทร : 093-321-7942