หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  10 ต.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลซับไม้แดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  10 ต.ค. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง  10 ต.ค. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  10 ต.ค. 2561 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  9 ต.ค. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง รายชื่อพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  9 ต.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์   8 ต.ค. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  8 ต.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  8 ต.ค. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  8 ต.ค. 2561 68
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
  Submaidaeng Subdistrict Administrative Organization