ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับไม้แดง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 11 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256394,01773,375105,07223,200--------295,664
256244,18277,93093,87346,26551,22954,86244,07347,04627,68536,84156,14370,365650,494
256152,20526,73461,76549,08555,22764,99053,35350,74135,66548,98847,61037,551583,914
ยอดยกมาตั้งแต่ 25 พ.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2560   907,980
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,438,052
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี