หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นางสาวจิรภัทร ขาวโต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
ตำบลซับไม้แดง เดิมขึ้นกับตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 88.58 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 55,360 ไร่
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ จรด ต.พญาวัง
ทิศใต้ จรด อ.วิเชียรบุรี
ทิศตะวันออก จรด ต.ซับสมอทอด
ทิศตะวันตก จรด ต.ศรีมงคล
 
ต.พญาวัง
ต.ซับสมอทอด
อบต.ซับไม้แดง
ต.ศรีมงคล
อ.วิเชียรบุรี
 
อาชีพในตำบล
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ จำพวกพืชเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืชไร่ ทำสวนผัก - สวนผลไม้

รับจ้าง เช่น การใช้แรงงานก่อสร้าง งานฝีมือ งานฝีมือในโรงงาน และงานรับจ้างตามร้านค้าทั่วไป;

ด้านปศุสัตว์ เช่น สัตว์เลี้ยง โคเนื้อ โคนม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 (ปลาของเล่นสานจากหลอดกาแฟ) /หมู่ที่ 2 (กระเป๋า ตระกร้าถัก) /หมู่ที่ 9 (ขนมทองม้วน) / หมู่ที่ 15 (ของประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว)
 
สภาพภูมิประเทศ
 
ตำบลซับไม้แดงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง สลับเนินเขา บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ใช้ทำไร่และปลูกผลไม้ ใช้ทำนาข้าวแบบอาศัยน้ำฝน มีการเลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน
 
มวลชนจัดตั้ง
 

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 147 คน

อปพร. จำนวน 75 คน

อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 25 คน

อาสาสมัครปกป้องสถาบัน 1 รุ่น
    จำนวน 12 คน
 
จำนวนประชากรในตำบล
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,587 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,774 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74

หญิง จำนวน 3,813 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,732 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 85 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านซับชี้ควาย 331 304 635 236
2 บ้านซับไม้แดง 473 505 978 440
3 บ้านซับไพเราะ 80 91 171 93
4 บ้านซับไพรวัลย์ 269 274 543 227
5 บ้านซับสมพงษ์ 368 375 743 266
6 บ้านหินดาดใหญ่ 354 342 696 272
7 บ้านร้อยไร่ 215 203 418 153
8 บ้านซับเงิน 204 210 414 131
9 บ้านซับเจริญ 185 187 372 131
10 บ้านบ่อตาสัก 191 198 389 135
11 บ้านใหม่เขาวงษ์ 179 197 376 115
12 บ้านใหม่ซับไพรวัลย์ 214 232 446 140
13 บ้านวังน้ำเขียว 296 268 564 180
14 บ้านซับไม้แดงใหม่ 237 227 464 143
15 บ้านใหม่ไทยถาวร 178 200 378 117
รวม 3,774 3,813 7,587 2,779
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทร : 056-029-736, 056-029-739
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
จำนวนผู้เข้าชม 2,828,829 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
สายด่วนนายก
โทร : 093-321-7942