ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย  

วัดซับไม้แดง  
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องพฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความเป็นธรรมเรื่องการปลูกมันเทศญี่ปุ่น [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งการเปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.) ต [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการโอนเงินเข้าบีญชีของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พั [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์เรื่องแจงแรงดันไฟฟ้าด้านแรงสูงตก ในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2561 เวล [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริห [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหา [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
ประดาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประ [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนกำลัง 3 ปี ประจำปีง [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั [ 18 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ในส่ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ในส่ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 436  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 814  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 643  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
อบต.ชอนไพร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง พร้อมสกรีนข้อความ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุขยะ ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร แบบมีล้อเลื่อน มีฝาปิ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคณุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อรัง โครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\&qu [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ภายในมีแผ่นชั้ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๖๐๔๕ เพชรบูรณ์ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมารถแบ็๕โฮฝังกลบขยะภายในบ่อขยะตำบลศรีมงคล [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ\"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ\" [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมแก้ไขปัญหาเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับราษฎรภายในตำบลชอนไพร [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นายม ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อรถเ [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 
   
 

ตุ๊กตากะลาออมสิน

เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง

ทองม้วน ทองมณี
 
 
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
  
 
    
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงดูเด็ก 3 ปี [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
ว2755 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ระดับภาคเหนือ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
ว2759 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
ว2744 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
1-การฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะฯลฯ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
2-การฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะฯลฯ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
3-การฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะฯลฯ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
ว 2731 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน แจ้ง อบจ. ทม. [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
ว 2733 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ Clusters ครั้งที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
ว 2730 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน แจ้งอำเภอ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่10 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม รุ่นที่1 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม รุ่นที่1 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่72 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่1 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่1 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]