Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ข่าว ของการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 15 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 132 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 11 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 82 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 10 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 105 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 90 
โครงการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข [ 29 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 131 
สรุปสั่งการ นรม./ผอ.รมน. ในการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 และแถลงแผนการปฏิบั [ 28 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม หมู่ที่ 6 สายบ้านหินดาดใหญ่ [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 110 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 134 
ประกาศเรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 129 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 117 
[ 15 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 111 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน [ 1 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 91 
แผนการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 98 
แผนการออกประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 93 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 139 
ช่องทางและกรอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน เกี่ยวกับการจ [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 196 
 
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 474  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 426  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 1817  ตอบ 2  
 
 


โครงการอบรม "ค่ายพุทธบึตร-พุทธรรม" ประจำปี 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ] อ่าน 92 


กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ] อ่าน 143 


พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับไม้แดง [ 6 พ.ย. 2558 ] อ่าน 165 
 
 
 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมช่วยเหลือเหตุวาตภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชอนไพร [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชอนไพร [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านติ้ว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้ิว ร่วมรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศราคากลางโครงการชุดโคมไฟส่องถนนโซล่าเซลล์ LED หมู่ที่ 7,9 และ 12 ตำบลบ้าน [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทม.วิเชียรบุรี ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพะโต๊ะ [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.บัววัฒนา เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (บริเวณข้างโรงสีข้าวชุมชน) หมู่ที่ 5 [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 29 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมประชาคมแผนพัฒนาสามปีและการจัดทำแผนชุมชน [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 21 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมวันเทศบาล 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 16 
ทม.วิเชียรบุรี สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 26 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผลการดำนเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
  
 
    
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]