Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 22 
แผนการออกประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญร่วมงานบวงสรวจเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบิหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรีกประชุมสภาองค์การบริหา [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง รายงานผลการประชุมองค์การบริหารส่วนตำ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 96 
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 104 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 122 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 78 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 95 
"โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" ตำบลซับไม้แดง [ 4 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 326 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 141 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 158 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.ซับไม้แดงสัญจรร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 150 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 252 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 6 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 147 
 
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 1  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 172  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 1238  ตอบ 2  
 
 


กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 40 


กิจกรรมโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี 2557 [ 7 ม.ค. 2558 ] อ่าน 36 


[ 24 พ.ย. 2557 ] อ่าน 52 
 
 
 
ทม.วิเชียรบุรี ปั่นจักรยานไหว้พระใหญ่พัฒนาศาลสมเด็จฯ ปีที่ 3 [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลโ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางแกน ใจแสน หมู่ที่ ๒ ตำบลโค [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเข้าหนองอีงอน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสะ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สามแยกบ้ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านยางสามต้นเชื่อมต่อเขต อบต.ภูน [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหน้าผาเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสะอาด-ท่าเตียน ถึงแยกทางไป [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
ทม.วิเชียรบุรี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2557 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีมงคล ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ของ อบต.ศรีมงคล [ 24 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 9 [ 24 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 22 
ทต.ซับสมอทอด เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมระบบระบายน้ำ [ 23 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.นาเกาะ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - [ 23 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองไผ่ แจ้งแผนการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 23 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว375  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว3  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว1066  [ 23 ก.พ. 2558 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1117  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/2914  [ 19 ก.พ. 2558 ]
  
 
    
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]   
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ :: 088-2860749
จำนวนผู้เข้าชม 0055950 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com