Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
แผนพ่นฝอยละอองกำจัดยุง ต.ซับไม้แดง รอบที่ 2 [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2559 [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
ประกาศ การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่ง [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
ประกาศ การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่ง [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์โครงการปั่นจักรยานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมน [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับขี้ควาย-ซับสุขสัต์ หมู่ที่ 1 [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศขยายเวลารับขึ้นทะเบียนเกษตกร [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 157  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 602  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 500  ตอบ 1  
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในการป้องกันและระงับอัคค [ 22 ก.ย. 2559 ] อ่าน 5 


โครงการจัดหาโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559 [ 15 ก.ย. 2559 ] อ่าน 18 


กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 23 ส.ค. 2559 ] อ่าน 27 
 
 
 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับไม้แดง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในการป้องกันและระงับอัคค [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด.2 งบกลาง [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด แบบ ผด.1 งบกลาง [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บัววัฒนา ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ งบกลาง [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีมงคล รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 21 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "ท้ายดงคัพ" ครั้งที่ 26 [ 21 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าพล โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559 [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าพล โครงการ อบต.สัมพันธ์ ประสานการบริการ เชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หล่มเก่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.หล่มเก่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.บัววัฒนา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 15 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.บัววัฒนา ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 15 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 15 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]
  
 
    
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 และงบประมาณก่อนปี 59 [ 16 ก.ย. 2559 ]   
การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด้กนักเรียน ปี 2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]   
พช72802/182 ลว 13 กย 59 ขอส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช78302/486 ลว 12 กย 59 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช52402/825 ลว 8 กย 59 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการสอบราคาของอปท. [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช53702/1064 ลว 12 กย 2559 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการสอบราคาของอปท. [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช78302/485 ลว 12 กย 2559 ส่งประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้าง [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช 0023.5/ว3577 ลว 13 กย 59 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 13 ก.ย. 2559 ]   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายไปราชการในการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้านของข้าราชการฉบับที่3 [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช0023.5/ว3569 ลว 13 กย59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช0023.5/ว307 ลว 12 กย 2559 โอนเงินรายได้ [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช53702/1064 ลว 12 กย 2559 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการสอบราคาของอปท. [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช78302/485 ลว 12 กย 2559 ส่งประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้าง [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช 0023.5/ว3577 ลว 13 กย 59 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 13 ก.ย. 2559 ]   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายไปราชการในการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้านของข้าราชการฉบับที่3 [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช0023.5/ว3569 ลว 13 กย59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช0023.5/ว307 ลว 12 กย 2559 โอนเงินรายได้ [ 12 ก.ย. 2559 ]   
พช 0023.5/ว308 ลว 13 กย 2559 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช 52502/552 ลว 9 กย59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา [ 12 ก.ย. 2559 ]   
พช 0023.ว11375 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ งวด8 ปี 2559 [ 12 ก.ย. 2559 ]