Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย  

วัดซับไม้แดง  
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค [ 24 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ท่อคอนกรีต 1 [ 16 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 [ 16 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 78 
ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองกลุ่มบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 2 [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพกาย และจิตใจ เพื่อผู้สูงวัยแข็งแรง (ครั [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวังน้ำเขียว [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 23 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายไร่นายสมาน สุขโข หมู่ที่ 15 [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางอนงค์ เอมกลิ่นบัว หมู่ที่ 7 [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่เอมนต์ประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสร้างโดมและอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลซับ [ 7 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ขอเชิญร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชร [ 2 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 32 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ ประจำปี 2560 แล [ 2 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมูที่ 13 [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2 [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศเปิดเผยราคาการโครงการก่อสร่้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้าน [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 212  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 670  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 552  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
อบต.ซับไม้แดง กิจกรรมโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไขว่ โครงการ Big cleaning day [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนไพร มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (อบต.) [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ชอนไพร แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ชอนไพร คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร ตัวอย่างตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไขว่ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ [ 25 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไขว่ ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ [ 25 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ประกาศโครงการลงลูกรังซ่อมแซมพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 13 (จำนวน 5 สาย) ตำบลท [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกาศโครงการลงลูกรังซ่อมแซมพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 11 (จำนวน 4 สาย) ตำบลท [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง ประกาศโครงการลงลูกรังซ่อมแซมพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 3 (จำนวน 5สาย) ตำบลท้า [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกาศโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ม.2 (9 สาย) ตำบลท้ายดง [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 
   
 

ตุ๊กตากะลาออมสิน

เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง

ทองม้วน ทองมณี
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ศส. มท 0806.4/ว1043 [แบบตอบรับฯ]  [ 26 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1044  [ 26 พ.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก กม. มท 0804.5/ว1033  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1042  [ 25 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1041  [ 25 พ.ค. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว1026  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1039  [ 25 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย สน.คท. มท 0808.2/ว2709  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1031  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว23  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1023  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1019  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1009  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1013  [ 23 พ.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15 สน.คท. มท 0808.2/ว1001 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง กศ. มท 0816.3/ว1018  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ กพส. มท 0810.4/ว1016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/5277-5325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
  
 
    
 
พช 0023.5/ว 2295 การนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 24 พ.ค. 2560 ]     
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ค. 2560 ]     
ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี 2560 [ 24 พ.ค. 2560 ]     
การตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ [ 24 พ.ค. 2560 ]     
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน พค 2560 [ 24 พ.ค. 2560 ]     
วิธีการปลูกดาวเรือง [ 24 พ.ค. 2560 ]     
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา 2560 [ 24 พ.ค. 2560 ]     
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 19 พ.ค. 2560 ]   
ขอรับการสนับนุนข้อมูลเกี่ยวกับขยะ [ 18 พ.ค. 2560 ]   
การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 18 พ.ค. 2560 ]   
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ประราชทาน [ 17 พ.ค. 2560 ]   
การประกวดหมู่บ้าน ชุมชน ในระดับตำบล [ 17 พ.ค. 2560 ]   
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ใก้แก่ อปท. ธันวาคม 2559 และ กุมภาพันธ์ 60 [ 17 พ.ค. 2560 ]   
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]   
ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2560 ]   
ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2560 ]   
แนวทางการำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด [ 11 พ.ค. 2560 ]   
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินของ อปท. [ 9 พ.ค. 2560 ]   
ขยายเวลาโครงการฯรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 9 พ.ค. 2560 ]   
ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น ประเทศไทย 4.0 ฯ [ 9 พ.ค. 2560 ]