Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
แผนการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 9 
แผนการออกประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 12 
ช่องทางและกรอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน เกี่ยวกับการจ [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางทวี หมู่ที่ 1 [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ 1,2 และหม [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
กรอบระยะเวลาและกิจกรรมดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวับไม้แดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหส่วนตำบ [ 26 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ 1,2 [ 20 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 23 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2558 [ 12 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว คอนเสิร์ต "หนาวนี้ที่เพชรบูรร์ ภ [ 4 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ขอเชิญร่วมโครงการตรวจคัดกรองมวลกระดูก [ 1 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
แจ้งกำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
 
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 303  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 275  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 1547  ตอบ 2  
 
 


โครงการอบรม "ค่ายพุทธบึตร-พุทธรรม" ประจำปี 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ] อ่าน 13 


กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ] อ่าน 60 


พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับไม้แดง [ 6 พ.ย. 2558 ] อ่าน 58 
 
 
 
ทต.บัววัฒนา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว ปี 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไขว่ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองไขว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองไขว่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องกำหนดสมัญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2 [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ชอนไพร แจ้งการโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตำบลชอนไพร [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดการประชุมสภาสมัยส [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ชอนไพร งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจงานโครงการตำบลละ5ล้าน [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ศรีมงคล โครงการธนาคารขยะตำบลศรีมงคล [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.โคกสะอาด สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.59 (แบบ สขร.) [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านติ้ว ประชุมคณะกรรมการสอบราคาที่ดินข้างเคียงและต่อรองราคา [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านติ้ว ประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของราษฎรตำบลบ้านติ้ว [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านติ้ว ประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของราษฎรตำบลบ้านติ้ว [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว299  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว296  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
  
 
    
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]