Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับขี้ควาย-ซับสุขสัต์ หมู่ที่ 1 [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศขยายเวลารับขึ้นทะเบียนเกษตกร [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559 [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
ประกาศ การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่ง [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 35 
[ 8 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 1518 
โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ 7 [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นตาสับปะรด [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญ [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิสซ์ หมู่ที่ 15 กลุ่มบ้านไทยถา [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิสซ์ หมู่ที่ 14 กลุ่มบ้านนายยงย [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิสซ์ หมู่ที่ 11 กลุ่มบ้านซ้ง [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิสซ์ หมู่ที่ 12 กลุ่มบ้านซับไพร [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิสซ์ หมู่ที่ 8 กลุ่มบ้านซีบเงิ [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 117  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 576  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 476  ตอบ 1  
 
 


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 [ 15 ก.ค. 2559 ] อ่าน 60 


[ 8 ก.ค. 2559 ] อ่าน 16 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โครงการรักน้ำ รักป [ 10 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 54 
 
 
 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำพร่อมบ่า ค.ส.ล.ถนนสายบ้านนายโฮม ปาเตี้ย หมู่ที่ [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายกลุ่มใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จัง [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายทางเข้าบ้านนายน้อย กองอาสา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอ [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำปี 2559 [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองโป่งขามฝาด บ้านโป่งขามฝาด หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทม.วิเชียรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน โดนน้ำกัดเซาะ [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนบุศราคัม 10 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยไพลิน 3 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าม่านเพื่อตืดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 33 
อบต.ท้ายดง โครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว 1465 [รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สน.มถ. มท 0892.4/ว1430  [ 27 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพตามมติคณะรัฐมนตรี สน.คท. มท 0808.2/9486-9561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1450  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1451  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9637  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9638  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9639  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1459  [ 27 ก.ค. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1449  [ 26 ก.ค. 2559 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1446 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1445  [ 26 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1447  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น กจ. มท 0802.3/ว1431  [ 25 ก.ค. 2559 ]
เร่งรัดรายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1434  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว43  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว44  [ 25 ก.ค. 2559 ]
  
 
    
 
ขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 59 ที่ พช 0017.2/ว 2506 ลงวันที่ 27 มิ.ย.5 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
แจ้งส่งคืนเงินตำบลละ 5 ล้านบาท [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบหกสิบปีบริบูรณ์ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]