ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย  

วัดซับไม้แดง  
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ พร้อมวางท่อ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ พร้อมวงท่อร [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ หมู่ที่ 5 บ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
เปิดเผยราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ หมู่ที่ 4 บ้านซ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้้เรียบ หม [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกั [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 6 
โครงการหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในการแสดงตน (รายเก่า) และการลงทะเบียนยื่นคำขอ [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 15 จำนวน 8 จุด [ 22 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
แผนการพ่นหมอกควันน้ำยาเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบป [ 18 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 1 [ 13 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง [ 13 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย [ 8 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ ประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 25 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกดอกดาวเรือง เหลืองทั้งแผ่นดิน เพื่อในหลวง ร. 9 [ 15 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพัียงไปสู [ 15 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ไหลังคาโค้งร้โครงไร้แป) [ 5 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลการพิจารณาราคางานจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 245  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 707  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 576  ตอบ 1  
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 14 


โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 13 


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน ทำขนมเปี๊ยะ และทำซูชิ ประจำป [ 21 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
 
 
 
อบต.พุขาม ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างหลังคาเหล็กครอบลานเอนกประสงค์ อบต.พุขาม [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ประชาคม) และจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
ทต.ซับสมอทอด การจัดการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ประชาคม) และจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.ซับสมอทอด พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการ(จิตอาสาเฉพาะกิจ)งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมประชาคมเมืองการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือ [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.ซับสมอทอด การจัดเตรียมสถานที่งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิ [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.บัววัฒนา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.บัววัฒนา ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับไม้แดง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ พร้อมวางท่อ [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ซับไม้แดง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ พร้อมวงท่อร [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับไม้แดง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ หมู่ที่ 5 บ [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
 
   
 

ตุ๊กตากะลาออมสิน

เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง

ทองม้วน ทองมณี
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 กค. มท 0803.3/ว2163  [ 16 ต.ค. 2560 ]
สรุปประเด็นสำคัญจาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กยผ. มท 0815.2/ว2157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2136  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 สน.บถ. มท 0809.3/ว5863  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2150  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายสำหรับข้าราชการ) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2152  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5836  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2145  [ 12 ต.ค. 2560 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัก สน.คท. มท 0808.3/ว2135  [ 11 ต.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License : ICDLX) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2143  [ 11 ต.ค. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ภาคเรียนที่ 2/2560 กศ. มท 0816.4/ว2138  [ 11 ต.ค. 2560 ]
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2129  [ 11 ต.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.3/ว2091 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
รายงานสถานะปัจจุบันและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 146 หมู่บ้าน ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว2125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5794  [ 10 ต.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2128 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
การสำรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 กรณีตกหล่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2103  [ 9 ต.ค. 2560 ]
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2094  [ 9 ต.ค. 2560 ]
ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ 1/2560 (การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็ก ที่บิดามารดาเป็นแรงงานในไร่อ้อยฯ) กศ. มท 0816.5/ว2106  [ 9 ต.ค. 2560 ]
  
 
    
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน แลัปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมฯ  [ 11 ต.ค. 2560 ]     
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ว 4634  [ 11 ต.ค. 2560 ]     
เชิญชวนเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  [ 11 ต.ค. 2560 ]     
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจกรรมวิทยุคมนาคม ว489  [ 11 ต.ค. 2560 ]     
ขอความเห็นชอบให้ ขรก.ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ฯ  [ 10 ต.ค. 2560 ]   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558  [ 10 ต.ค. 2560 ]   
พช 0023.5/ว480 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [ 9 ต.ค. 2560 ]   
การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถายพระเพลิงฯ [ 6 ต.ค. 2560 ]   
เงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ ว4502  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบฯ  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ว4504  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
การรายงานข้อมมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
พช 0023.5/ว 4500 1-บัญชีนวัตกรรมไทย [ 6 ต.ค. 2560 ]   
พช 0023.5/ว 4500 2-บัญชีนวัตกรรมไทย [ 6 ต.ค. 2560 ]   
งบทดลองประจำเดือน กย.2560  [ 5 ต.ค. 2560 ]   
งบทดลองประจำปี 2560  [ 5 ต.ค. 2560 ]   
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนสิน  [ 5 ต.ค. 2560 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยผู้สูงอายุ  [ 5 ต.ค. 2560 ]   
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ  [ 4 ต.ค. 2560 ]   
พช 0023.5/ว 4442 1-แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 4 ต.ค. 2560 ]