Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศเปิดเผยราคาการโครงการก่อสร่้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้าน [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 1 บ้านซับอุด [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านซับไพรวัลย์ [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับเงิน-บ้านหกพี่น้อง หมู่ที่ 8 [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองม้วน หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
ขอเชิญร่วมโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด้านธงชัย ประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดหินดาดใหญ่ หม [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที 5 [ 21 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องการให้ใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี [ 9 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
โครงการพสกนิกรน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 [ 8 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศเปิดเผยราคาการโครงการก่อสร่้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้า [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เ [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 37 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
แผนพ่นฝอยละอองกำจัดยุง ต.ซับไม้แดง รอบที่ 2 [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 192  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 640  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 537  ตอบ 1  
 
 


ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบด [ 27 ต.ค. 2559 ] อ่าน 28 


โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 27 ต.ค. 2559 ] อ่าน 32 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในการป้องกันและระงับอัคค [ 22 ก.ย. 2559 ] อ่าน 43 
 
 
 
อบต.บ้านไร่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าพล [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดสด ด้วยวิธีการทา [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านติ้ว กิจกรรมวันเด็ก [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลท [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ท้ายดง ประกาศการสำรวจและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาสนุ่น พิธิเปิดโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตำบลนาสนุ่น [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทม.วิเชียรบุรี เรื่อง สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนบวงสรวง [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดสด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายป่าขนุนจุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท 2016 ไปทางบ้า [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 3 [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ บริเวณพื้นที่สำนักงาน [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านติ้ว โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปี 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว135  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว131 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) กศ. มท 0816.3/ว133  [ 20 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว120  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว127  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว124  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
  
 
    
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา2559 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวนครบาลประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
พช0023.3/ว202 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 17 ม.ค. 2560 ]     
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้อง(INFO) [ 13 ม.ค. 2560 ]   
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส2 (มค-มีค 2560) [ 13 ม.ค. 2560 ]   
แผนปฏิอบัติการประเทศไทยไร้ขยะ [ 13 ม.ค. 2560 ]   
พช 0023.5/ว138 ลว 12 มค.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่2 [ 13 ม.ค. 2560 ]   
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส2 (มค-มี [ 13 ม.ค. 2560 ]   
พช0023.5/ว134 ลว 12 มค60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เงินทั่วไป ไตรมาส 2 [ 13 ม.ค. 2560 ]   
กำหนดทอดผ้าป่าขยะ โครงการจังหวัดเพชรบูรณ์สะอาด เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ พ.ศ. 2559 [ 12 ม.ค. 2560 ]   
พช0023.1/ว2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ"รอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา"จังหวัดเพชรบุรี [ 10 ม.ค. 2560 ]   
แจ้งประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]   
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสางสาวงามเข้าประกวดนางสาวนครบาลพช ประจำปี60 [ 4 ม.ค. 2560 ]   
ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่2560ของศุนย์ดำรงธรรม [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
พช 0023.5/ว16829 บัญชีนวัฒนธรรมไทย ลว 30 ธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 29 ธ.ค. 2559 ]   
ขอเปลี่ยนแปลงแผนตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของสถจ.พช ประจำปีงบประมาณ2560 [ 29 ธ.ค. 2559 ]   
ส่งแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่นักท่องเที่ยวของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 28 ธ.ค. 2559 ]