Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชร [ 2 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ ประจำปี 2560 แล [ 2 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมูที่ 13 [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2 [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศเปิดเผยราคาการโครงการก่อสร่้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้าน [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 1 บ้านซับอุด [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านซับไพรวัลย์ [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับเงิน-บ้านหกพี่น้อง หมู่ที่ 8 [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองม้วน หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
ขอเชิญร่วมโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด้านธงชัย ประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดหินดาดใหญ่ หม [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที 5 [ 21 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องการให้ใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี [ 9 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 32 
โครงการพสกนิกรน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 [ 8 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศเปิดเผยราคาการโครงการก่อสร่้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้า [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 195  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 645  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 539  ตอบ 1  
 
 


ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบด [ 27 ต.ค. 2559 ] อ่าน 32 


โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 27 ต.ค. 2559 ] อ่าน 36 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในการป้องกันและระงับอัคค [ 22 ก.ย. 2559 ] อ่าน 48 
 
 
 
อบต.ระวิง - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ระวิง - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ระวิง - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ใ [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายดง โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่ 5 [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา จ.พัทลุง [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี ออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนำชุมชน ปี๖๐ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี ร่วมปล่อยขบวนรถในโครงการ \"เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ\" [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เอราวัณ จ.นราธิวาส [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง(โรคไตวายเรื้อรัง) [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว348  [ 16 ก.พ. 2560 ]
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว351  [ 16 ก.พ. 2560 ]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว352  [ 16 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 15 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว353  [ 15 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว334 [รายชื่อ]  [ 15 ก.พ. 2560 ]
  
 
    
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศรายการธรรมดีได้ดี [ 21 ก.พ. 2560 ]     
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]     
สำรวจการตราเทศบัญญัติข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฯ [ 21 ก.พ. 2560 ]     
พช0023.5/ว2396 ลว 17 กพ.2560 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. [ 20 ก.พ. 2560 ]     
การนำส่งรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]     
การนำส่งรายได้ อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 20 ก.พ. 2560 ]     
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปี2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]     
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]   
ขอประชาสัมพันธ์ประกาสรายชื่อสมาชิกช.พ.ค. ค้างชำระค่าสงเคราะห์รายศพเกิน 3เดือน [ 10 ก.พ. 2560 ]   
พช0023.5/ว64 ลว 10 กพ 2560 ประกาศกระทรวงการคลัง [ 10 ก.พ. 2560 ]   
พช 0023.5/ว 568 ลว 8 กพ. 2560 การจัดสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่ อปท. [ 8 ก.พ. 2560 ]   
โครงการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 6 ก.พ. 2560 ]   
แนวทางดารใช้จ่ายเงินของอปท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ [ 6 ก.พ. 2560 ]   
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 6 ก.พ. 2560 ]   
แก้ไขเวลาในการประชุม (กีฬาท้องถิ่นฯ) [ 2 ก.พ. 2560 ]   
พช0023.5/ว473 กระทรวงการคลังกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่ออช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ [ 2 ก.พ. 2560 ]   
ขอเชิญประชุมคณะทำงานทอดผ้าป่าขยะ Recycle [ 2 ก.พ. 2560 ]   
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ [ 1 ก.พ. 2560 ]   
เงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่1/2560 [ 30 ม.ค. 2560 ]   
การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]