ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย  

วัดซับไม้แดง  
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการของคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีบำรุง [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ \"ปั่นด้วยใจ\" มอบให้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบึง [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 8 
รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่ว [ 1 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จำนวน 8 โครงเาร ต่อ [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศเปิดเผยราคากลางจำนวน 8 โครงการ (1) [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หมู่ที่ [ 16 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเปลี่ยนหอถังประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 [ 16 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
ปดระกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ [ 16 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2 [ 16 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
ตารางประชุมประชาคม การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ขององค์การบ [ 9 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 29 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 28 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน [ 21 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพน [ 30 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 98 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปร [ 28 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2 [ 15 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 22 
โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี [ 9 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 24 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 379  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 750  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 594  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกล [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนไพร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมถนนลูกรัง/หินคลุก สายริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๘ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนไพร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยขวัญอ่อน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนไพร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สปก.) ช่วงที่ ๒ ต่อจาก [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไขว่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไขว่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไขว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไขว่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 25 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไขว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสา [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโ่ป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (22 กันยายน 2561) [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บัววัฒนา เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ - 6220 เพ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
 
   
 

ตุ๊กตากะลาออมสิน

เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง

ทองม้วน ทองมณี
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/516  [ 22 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว510  [ 22 ก.พ. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
  
 
    
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ว818)  [ 23 ก.พ. 2561 ]     
1- การประเมินส่วนราชการตามการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
2- การประเมินส่วนราชการตามการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ว854)  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ว 849)  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม (Socil Map)  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
1- ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (ว 837)  [ 23 ก.พ. 2561 ]     
2- ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (ว 837)  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
3- ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (ว 837)  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบฯ (ว82)  [ 21 ก.พ. 2561 ]     
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะฯที่ต้นทาง (ว.81)  [ 21 ก.พ. 2561 ]     
สำรวจข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2561 ]     
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ว819)  [ 21 ก.พ. 2561 ]     
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศบม.วงรอบ 6 เดือน  [ 21 ก.พ. 2561 ]     
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพัก อาศัย ว799  [ 20 ก.พ. 2561 ]     
1- แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. มกราคม 2561  [ 20 ก.พ. 2561 ]     
2- แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. มกราคม 2561  [ 20 ก.พ. 2561 ]     
การตรวจสอบรายชื่อการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 19 ก.พ. 2561 ]   
การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561  [ 19 ก.พ. 2561 ]   
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ธันวาคม 2560  [ 19 ก.พ. 2561 ]