Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวังน้ำเขียว [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายไร่นายสมาน สุขโข หมู่ที่ 15 [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางอนงค์ เอมกลิ่นบัว หมู่ที่ 7 [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่เอมนต์ประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสร้างโดมและอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลซับ [ 7 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ขอเชิญร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชร [ 2 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 25 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ ประจำปี 2560 แล [ 2 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 26 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมูที่ 13 [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 26 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2 [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศเปิดเผยราคาการโครงการก่อสร่้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้าน [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 1 บ้านซับอุด [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านซับไพรวัลย์ [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับเงิน-บ้านหกพี่น้อง หมู่ที่ 8 [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองม้วน หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
ขอเชิญร่วมโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด้านธงชัย ประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 202  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 653  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 546  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
ทต.บัววัฒนา ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ งบกลาง [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.พุขาม ตารางกำหนดราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี เดินรณรงค์จัดระเบียบทางเท้าครั้งที่ 2 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี มหกรรมชวนชิมไก่ย่างของดีเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ฉบับที่ 2) [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพการศึกษา [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.นาสนุ่น โครงการประชาชนร่วมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจั [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
อบต.นาสนุ่น นางคำพันธ์ คำศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาทำงานโครงการขุดลอกคลองผูป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหว [ 26 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
อบต.บ้านไร่ โครงการอบรมรับฟังให้ความรู้การจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั [ 26 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
อบต.บ้านไร่ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
อบต.บ้านไร่ จ้างทำงานโครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัด [ 26 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว684  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว687 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว675 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว685  [ 28 มี.ค. 2560 ]
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว683  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1-7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว655 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว673 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ กพส. มท 0810.4/ว649  [ 28 มี.ค. 2560 ]
หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1614  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว668  [ 27 มี.ค. 2560 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ. (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว667  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว652 [แบบรายงานฯ]  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว666  [ 27 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว660  [ 27 มี.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1617  [ 24 มี.ค. 2560 ]
รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1529  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว590  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
  
 
    
 
การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานภานในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]     
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย [ 27 มี.ค. 2560 ]     
(ว 1385) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]     
พช0023.1/ว136 แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ปชช. ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ [ 24 มี.ค. 2560 ]     
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]     
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]     
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน [ 24 มี.ค. 2560 ]     
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น [ 23 มี.ค. 2560 ]     
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารฯ [ 22 มี.ค. 2560 ]   
พระราชกฤษฎีกาค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   
ขอส่งหนังสือมาตรการดำเนินงานศพด ของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 22 มี.ค. 2560 ]   
แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน [ 22 มี.ค. 2560 ]   
พช 0023.5/ว1268 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 21 มี.ค. 2560 ]   
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2560 [ 20 มี.ค. 2560 ]   
การปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 17 มี.ค. 2560 ]   
4-โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 [ 16 มี.ค. 2560 ]   
3-โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 [ 16 มี.ค. 2560 ]   
2-โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 [ 16 มี.ค. 2560 ]   
1-โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 [ 16 มี.ค. 2560 ]