Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศ การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่ง [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
ประกาศ การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่ง [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์โครงการปั่นจักรยานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมน [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับขี้ควาย-ซับสุขสัต์ หมู่ที่ 1 [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศขยายเวลารับขึ้นทะเบียนเกษตกร [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559 [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 37 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 133  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 588  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 483  ตอบ 1  
 
 


กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 23 ส.ค. 2559 ] อ่าน 6 


โครงการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข [ 17 ส.ค. 2559 ] อ่าน 8 


ร่วมถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา [ 16 ส.ค. 2559 ] อ่าน 10 
 
 
 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด.2 อนุมัติจ่ายงบกลาง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.1 สำนักปลัด งบกลาง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ งบกลาง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ซับไม้แดง กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าพล โครงการร่วมใจรณรงค์ ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนสายบ้านนายทวีป ภู่สวัสดิ์ ไปทางบ้านยางสามต้น หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.โคกสะอาด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย รพ.สต.โคกสะอาด เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ คสล.เดิมช่วงบ [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเสลินซอย 3 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หลังวัดประชานิมิต-แยกซอยมรกต 11 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเสลินซอย 1 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยบุศราคัม 8 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีชุมชนเสลินก้าวหน้า [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แยกจากซอยมุกดารัตน์(ฝั่งซ้าย [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.3/ว1605  [ 19 ส.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1607 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1571  [ 18 ส.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803.3/ว1624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1614  [ 18 ส.ค. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 18 ส.ค. 2559 ]
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1600  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1553 [แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3] [แบบฟอร์มที่ 2]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1604  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2559 ]
  
 
    
 
ขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 59 ที่ พช 0017.2/ว 2506 ลงวันที่ 27 มิ.ย.5 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
แจ้งส่งคืนเงินตำบลละ 5 ล้านบาท [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบหกสิบปีบริบูรณ์ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]