Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 19 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ขอเชิญร่วมโครงการ อบต.ซับไม้แดงร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร [ 19 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 11 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซํบไม้แดง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซํ [ 7 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่ (Bike for mom) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ที่ 2 คร [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 43 
คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
คู่มือประชาชน "กระบวนการงานบริการ" ตามภารกิจของ อบต.ซับไม้แดง ลดระยะเว [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 256 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 90 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 87 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 82 
แผนการออกประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 88 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
ขอเชิญร่วมงานบวงสรวจเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 95 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบิหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
 
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 202  ตอบ 1  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 246  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 1413  ตอบ 2  
 
 


โครงการ อบต.ซับไม้แดงร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ส.ค. 2558 ] อ่าน 37 


โครงการปั่นเพื่อแม่ "Bike foe mom" ประจำปี 2558 [ 19 ส.ค. 2558 ] อ่าน 28 


โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 19 ส.ค. 2558 ] อ่าน 38 
 
 
 
อบต.บ้านติ้ว ขอเชิญประชาชนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี มอบอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีมงคล ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติองค์ก [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีมงคล ประกาศสอบราคารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนต [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านติ้ว กิจกรรมของโรงเรียนสร้างสุข (ผู้สูงวัย ) บ้านติ้ว [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.หล่มเก่า แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปี 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หล่มเก่า แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.หล่มเก่า การใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านติ้ว แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.ซับสมอทอด รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ [ 1 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.หนองไผ่ ผลสอบคัดสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2558 [ 29 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 31 
ทม.วิเชียรบุรี เข้าร่วมวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ครบรอบ 55 ปี [ 29 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีเพชรบูรณ์ [ 29 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 25 
ทม.วิเชียรบุรี การประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558 [ 28 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อำเภอวิเชียรบุรี จัง [ 28 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198  [ 8 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว5578  [ 8 ต.ค. 2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree)สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169  [ 5 ต.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2172  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา สพบ. มท 0807.4/2092  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2118  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 1 ต.ค. 2558 ]
  
 
    
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]   
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ :: 088-2860749
จำนวนผู้เข้าชม 0081898 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com