ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย  

วัดซับไม้แดง  
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
ประดาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประ [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนกำลัง 3 ปี ประจำปีง [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั [ 18 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ในส่ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ในส่ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ในส่ว [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านร้อยไร่ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ในส่ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ในส่ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านซับไพรวัล [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ เพื่อลดอันตรายจากข [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว แรงดันไฟฟ้าด้านแรงสูงตก ในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 เวลา 05 [ 28 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ เพื่อสภากาชาดไทย [ 27 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการของคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีบำรุง [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ \"ปั่นด้วยใจ\" มอบให้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบึง [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 37 
รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่ว [ 1 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 40 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จำนวน 8 โครงเาร ต่อ [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
ประกาศเปิดเผยราคากลางจำนวน 8 โครงการ (1) [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 423  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 794  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 627  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
ทต.บัววัฒนา ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ จ่ายเงินสะสม รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.3 งวดที [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.3 งว [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
 
   
 

ตุ๊กตากะลาออมสิน

เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง

ทองม้วน ทองมณี
 
 
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว46  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/255  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว45  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว1065  [ 19 เม.ย. 2561 ]
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว1064  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1063  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2060  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว746  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) กศ. มท 0816.5/ว1081 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.2/1060  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1078 [แบบรายงาน]  [ 17 เม.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กค. มท 0803.3/ว1067  [ 17 เม.ย. 2561 ]
  
 
    
 
(ว 1708) โครงการอบรมหลัสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(ว 1711) การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(ว 1712) การดำเนินงานตามโครงกาไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่อง [ 20 เม.ย. 2561 ]     
ว 165 การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 (โครงการกำจัดผักตบชวา)  [ 19 เม.ย. 2561 ]     
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563 (ว 244)  [ 19 เม.ย. 2561 ]     
สรุปผลการประชุม ก.จ.,ก.ท.และ อบต. ครั้งที่ 3/2561  [ 19 เม.ย. 2561 ]     
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติที่ปรชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเพชรบูรณ์  [ 19 เม.ย. 2561 ]     
(ว163) ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ [ 19 เม.ย. 2561 ]     
(ว1650) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องร้องเต้น เล่นอูคูเลเล่ ฯ [ 18 เม.ย. 2561 ]     
(ว1651) การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการ [ 18 เม.ย. 2561 ]     
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
(5387) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับสงกรานต์ 2561  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
(ว1606) การรณรงค์กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]   
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (ว1609)  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
(ว1607) การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]   
อุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อายุ (ว1610)  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ไตรมาส 3  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนฯ  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
รายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2561  [ 11 เม.ย. 2561 ]